Kinesitherapie – Dry Needling

 Dry Needling: Behandeling van Myofasciale pijn en Triggerpunten

Invasieve technieken zoals dry-needling worden niet meer terugbetaald.

Dry-needling  is uitdrukkelijk uitgesloten van terugbetaling door het Riziv.  De nomenclatuur maakt duidelijk dat de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging invasieve technieken zoals dry-needling niet vergoedt. (05/07/2021)

Heb je klachten en je hebt een doktersvoorschrift? Dan kan je kinesitherapeutische behandelingen krijgen.Ik ben niet geconventioneerd, dit betekent dat je per behandeling 12,48 € terugbetaald krijgt door de mutualiteit.

Je krijgt mijn onverdeelde aandacht. In mijn praktijk spits ik mij toe op de behandeling van triggerpunten die door hun verstoorde spierwerking allerlei pijnklachten kunnen veroorzaken. Behandeling van triggerpunten kan verbluffende resultaten geven.

Tarieven:
Korte sessie (30 minuten): 30€
Middellange sessie (45 Minuten): 45€
Lange sessie (60 minuten): 60€

De duur van een behandeling is afhankelijk van de complexiteit van de klachten.

Breng  een klever van jouw mutualiteit en eventuele verslagen van onderzoeken mee.
Een grote handdoek is ook handig.

Praktische tips voor een consultatie:

Afspraken maken kan telefonisch op het nummer 0479 92 30 19 of per mail naar bibiana@massageworks.be  Ik beantwoord zelden de telefoon tijdens een behandeling. Spreek zeker een boodschap in en ik bel je zo snel mogelijk terug.

Wat breng je mee bij de eerste consultatie? Een geldig voorschrift van de arts (maximum 2 maand oud) Een klevertje van de mutualiteit, Identiteitskaart, Eventueel RX, echo, MRI, verslagen, …

Wat bij niet verwittigde afwezigheid? Patiënten die hun afspraak niet of niet tijdig (minstens 12 uur voor afspraak) telefonisch hebben afgezegd betalen als vergoeding een bedrag gelijk aan het honorarium.