Dry Needling

De meest effectieve behandelingstechniek is  Dry Needling

Dry Needling is een evidenced based behandeling bij het bestrijden van myofasciale pijn, waarbij spanningszones in de spieren worden aangeprikt met steriele accupunctuurnaaldjes. Door het triggerpunt aan te prikken herstelt men de verstoorde stofwisseling, dit geeft vaak spectaculaire resultaten. Als het triggerpunt enkele malen op de juiste wijze wordt geprikt zal dit vrij plotseling ontspannen, waardoor de pijn afneemt, de spier in zijn geheel ontspant en de flexibiliteit verbetert. Het is een erg effectieve, snelle maar intense behandeling.

Eerst wordt het triggerpunt in de aangedane spier gelokaliseerd en wordt een heel fijn, steriel acupunctuurnaaldennaaldje snel door de huid geprikt. Het inbrengen van het naaldje voel je bijna niet. Het is pas als het triggerpunt aangeprikt wordt dat je iets voelt, dan reageert de spier met een schokje:  de spiervezels binnen de spierknoop trekken zich even kortdurend samen (local twitch respons ( LTR). Afhankelijk van de spier waarin het triggerpunt zich bevindt en het aantal triggerpunten in de spier kan het schokje soms wat heviger zijn.  In mijn praktijk vallen termen als “een snokje”, een “bliksempje”, een “ei vol spanning dat barst”…  Vaak kan je de kenmerkende, uitstralende pijn  voelen die door het triggerpunt veroorzaakt wordt. Soms kan zijn dat je je ineens wat zweterig, klam, rillerig, misselijk of zweverig in het hoofd voelt, dit is van snel voorbijgaande aard. Omdat deze reactie kan optreden, zal je altijd in liggende houding behandeld worden.
Is Dry Needling een pijnlijke behandeling? Ik noem Dry Needling eerder een intense, maar vrij goed te verdragen behandelmethode. Dry Needling wordt meestal als onprettig ervaren maar is erg effectief om een snel herstel te bereiken.

Het herstel van de stofwisseling in de spier resulteert in een snelle pijnvermindering, een duidelijk voelbare daling in de spierspanning en een verbeterde beweeglijkheid. Ook naburige spieren en gewrichten bewegen weer normaler. Dikwijls ervaart men een onmiddellijke verlichting. Pas als de spieren hersteld en ontspannen zijn kan er gewerkt worden aan de mobiliteit van de gewrichten en aan het verbeteren van kracht en coördinatie.

Er kunnen bij Dry Needling soms kleine onderhuidse bloedingen optreden. Dit is op zich ongevaarlijk. Als je bloedverdunners gebruikt is het wel belangrijk dat je dit doorgeeft aangezien hierdoor de bloedstolling trager kan werken.

Na de behandeling kan de spier wel erg stijf of beurs (“blauwe plek”) aanvoelen: je voelt dan napijn of rebound pain, deze is de eerste uren meest aanwezig. Ook kan het aanspannen van de behandelde spieren pijnlijk zijn. De napijn neemt geleidelijk af en kan tussen de 1 en 2 dagen duren. Daarna treedt een merkbare verbetering op, met name de eerder ervaren uitstralende pijnklachten nemen (aanzienlijk) af. De beweeglijkheid van de spier neemt toe, doordat de spier meer ontspannen is. Ook kan men verbetering ervaren in kracht en coördinatie. Andere effecten die regelmatig genoemd worden zijn een toename van de eigen energie en een gevoel van algehele ontspanning.

Wat kan je doen na een behandeling?
Warmte: hou de behandelde regio meteen na de behandeling warm door middel van een kruik, pittenkussen, infrarode lamp,… Vaak is een half uur tot een uur voldoende. Warmte zorgt voor een betere doorbloeding en daardoor voor een sneller herstel. Alleen warm aankleden is niet voldoende.
Rust: doe minimaal 1½ dag rustig aan met belasten. Te veel en te snel belasten kan het herstel vertragen.
Vocht: drink voldoende water. Dit helpt bij de afvoer van afvalstoffen.
Rekoefeningen: rekoefeningen zijn in de behandeling van triggerpoints erg belangrijk.

Deze behandelwijze is gebaseerd op wetenschappelijke, biomechanische, westerse anatomische en neurofysiologische principes en mag niet verward worden met acupunctuur. “Dry” duidt aan dat er niets geïnjecteerd wordt met de naald, er wordt alleen geprikt in het triggerpunt.

Meer informatie kan je vinden op : www.trigger.be : Belgian Myopain Society Trigger

Spierinzicht.nl is een Nederlandse website met een professioneel luik en verwijzingen naar wetenschappelijke onderzoeken.